Слободан Орловић

Рођен је 1972. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Правни факултет Универзитета у Новом Саду завршио је 1997. године. Магистрирао је на истом факултету 2002. године, одбранивши магистарску тезу „Извршна власт у бившим југословенским републикама“, где је и докторирао 2008. године, одбранивши докторску дисертацију „Начело поделе власти у уставном развоју Србије“.

На Универзитету у Новом Саду изабран је у звање доцента 2008 године и засновао радни однос на Правном факултету, ужа научна област „Јавноправна“. Пре тога радио је у правосуђу, финансијској и образовној институцији. Правосудни испит положио је 2000. године. У звање вандредног професора изабран 2013. године. Тренутно врши функцију продекана за међународну сарадњу.

Аутор је преко тридесет научних и стручних радова из области уставног права.

Чланци: