Коментар Устава Републике Србије

Дарко Симовић Слободан Орловић КОМЕНТАР УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Са праксом Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права

ПРАВНА БИБЛИОТЕКА Едиција КОМЕНТАРИ

Уредник Мијодраг Радојевић

Рецензенти Драгољуб Поповић, адвокат и универзитетски професор, ранији судија ЕСЉП Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу Тијана Шурлан, универзитетски професор, судија Уставног суда и чланица Комитета за људска права УН Дарко Тадић, председник Апелационог суда у Новом Саду

© ЈП Службени гласник, 2023 www.slglasnik.com

Преузми_ПДФ КОМЕНТАР УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ]