Дарко Симовић

Проф. др Дарко Симовић рођен је 13. августа 1975. године у Крушевцу. Основну школу и гимназију завршио је у Крушевцу са одличним успехом. Дипломирао је 1999. године на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,67. Магистрирао је 2005. (тема: Канадски федерализам), а докторирао 2007 године (тема: Полупредседнички систем) на Правном факултету Универзитета у Београду под менторством проф. др Ратка Марковића.

Након дипломирања две године је радио као адвокатски приправник у Крушевцу, да би се септембра 2002. године, након одслужења војног рока, запослио на Полицијској академији као асистент-приправник на предмету Уставно право. Све време је запослен на овој високошколској институцији која је у међувремену преименована у Криминалистичко-полицијска академија. Од децембра 2009. године продекан је за материјално-финансијске послове, а 2012. године изабран је у звање ванредног професора на предмету Уставно право.

Учествовао је на више домаћих и међународних научних скупова. Аутор је 7 књига и преко 40 научних и стручних радова. Усавршавао се на Институту за федерализам Универзитета у Фрибуру у Швајцарској, где је у августу и септембру 2007. године похађао курс под називом Federalism, Constitutionalism and Democratic Governance in Multicultural Societies.

Област научног интересовања: парламентаризам, полупредседнички систем, територијална аутономија, судска власт, уставно судство, људска права.

Чланци: