ДСС или доследност мрзовољног нечињења

Дакле, не постоји ниједан ваљан аргумент којим би се могло оспорити настојање да се Статут АП Војводине усклади са уставним решењима. Уосталом, такав епилог неминовна је последица одлуке Уставног суда који је утврдио неуставност кључних одредби Статута, остављајући надлежним органима рок од шест месеци у коме ће овај акт ускладити са Уставом. Неускладити текст статута у поменутом року значило би угрозити функционисање АП Војводине, а какве би последице могле из тога да произађу, из ове перспективе, немогуће је предвидети.

()