Устав и судска власт

Вероватно најслабији део устава из 2006. представљају одредбе посвећене судској власти. Појединим уставним решењима девалвирају се достигнути стандарди независности правосуђа.

()