Пастор: Боље је писати нови статут Војводине

Да је једноставније писати нови текст Статута, односно изменити га у потпуности уместо „уподобљавања”, сматра и ванредни професор Правног факултета у Новом Саду проф. др Слободан Орловић, који је члан скупштинског Одбора за питања уставноправног положаја покрајине, али и новоформиране стручне Радне групе.

„То је питање правне технике. Једноставније је писати нови статут јер је овај садашњи написан као ’мали устав’са великим амбицијама. Статут је настојао да копира устав почев од преамбуле па до завршних одредаба. Статут није никакав ’конституцијални’акт, ’највиши пропис у Војводини’, већ спроведбени пропис подзаконске правне снаге. Као такав мора да ’слуша’ Устав и законе”, каже Орловић.

()