Сретен Југовић

Проф. др Сретен Југовић рођен је 02. јула 1966. године у Бајиној Башти. Након завршене Средње школе унутрашњих послова и Више школе унутрашњих послова у Београду (1990), завршио Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. На истом, Правном факултету магистрирао из области управног и полицијског права с тезом „Правни положај лица у органима управе са посебним освртом на полицију“ (2001), а докторирао одбранивши дисертацију „Управна овлашћења полиције“ (2008). Након вишегодишњег практичног искуства у МУП-у Републике Србије, крајем 2001. године изабран у звање асистента на Полицијској академији за наставне предмете Управно право и Полицијско право, а на Криминалистичко-полицијској академији 2008. године изабран је у звање доцента за ужу научну област Управно право, за наставни предмет Право унутрашњих послова. За ванредног професора Академије, за Управно и Право унутрашњих послова изабран је 2012. године. На специјалистичким академиским студијама предаје Јавну управу.

До сада је објавио два уџбеника (у коауторству), једну монографију и преко 30 научних и стручних радова из управног и полицијског права.

Области научног интересовања: јавна управа; полиција; полицијска овлашћења; управна овлашћења; организација, делатност и контрола јавне управе и полиције.

Чланци: