Драгутин Аврамовић

Доц. др Драгутин Аврамовић рођен је у Београду 1980. године, где је завршио основну школу и гимназију са одличним успехом. Дипломирао је 2003. године на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,87. Волонтирао је у Првом општинском суду у Београду и положио правосудни испит 2006. године. Магистарски рад под називом „Увођење ванредног стања“ одбранио је са одликом 2009. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом „Савремена правна држава – правнотеоријски аспекти“ је одбранио 2011. године са одликом, такође на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.

На Полицијској академији у Београду изабран је 2004. године у звање асистент - приправник за предмет Увод у право, а потом на Криминалистичко-полицијској академији 2009. године за асистента за ужу научну област Увод у право и Уставно право. Године 2012. је изабран за доцента за ужу теоријскоправну научну област, за предмет Теорија државе и права на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Учествовао је на више научних и стручних скупова, а био је ангажован и у реализацији више научних пројеката. Објавио је преко 30 научних и стручних радова.

Чланци: