Хитна помоћ или хитан страх - ротације на улицама Новог Сада

Већ неко време уназад на улицама Новог Сада често се могу видети и чути возила хитне медицинске помоћи како се крећу са укљученим звучним и светлосним знаковима (тзв. ротација). Постало је немогуће видети возило хитне помоћи да се креће без ротације. Из појединих, пре свега, локалних медија може се сазнати да су становници Новог Сада узнемирени због те чињенице. Неспорно је да такво „дешавање на улицама“ побуђује пажњу грађана, те утиче да се запитају шта се то одједном дешава у граду. Посебно када се узме у обзир актуелна ситуација у држави која се тиче заразне болести COVID-19.

Из медија се може сазнати да се то дешава због тога што је „нaгли пaд тeмпeрaтурe у тoку нoћи дoвeo дo пoвeћaнoг брoja хитних пoзивa“ и да „рoтaциoнa свeтлa и звук сирeнe скрaћуjу врeмe дoлaскa дo угрoжeних пaциjeнaтa крoз сaoбрaћajнe гужвe“.

Што се тиче правног аспекта, једно од возила са првенством пролаза је возило хитне медицинске помоћи, али само када даје посебне звучне и светлосне знаке. У том случају остали учесницу у саобраћају имају одређене обавезе - дужни су да уступе првенство пролаза.

Међутим, главно питање које се поставља тиче се разлога коришћења звучних и светлосних знакова. Не може возило хитне помоћи увек да користи звучне и светлосне знакове, већ само када је то оправдано. Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова смеју се употребљавати само када је то неопходно за ефикасно и безбедно извршење службене радње која не трпи одлагање (чл. 108). Дакле, у сваком конкретном случају треба да се процени да ли су испуњени услови да се користе звучни и светлосни знакови. Било би логично да се ротација не користи све време кретања возилом, него само када је то нужно ради првенства пролаза (на пример: у раскрсници, приликом претицања итд.). Законодавац је водио рачуна и прописао прекршајну одговорност уколико се звучни и светлосни знакови употребљавају када то није неопходно. Прoписана је новчана казна од 5.000 динара. Логично је да је прекршајно одговоран возач возила.

Заиста је несхватљиво да је одједном све постало тако хитно. Па се тако ротација користи и у три сата после поноћи када на улицама нема других возила.

Као да је „неко“ наредио да се увек користи ротација, али из којег разлога? Закон о безбедности саобраћаја на путевима не предвиђа могућност да ико може тако нешто да нареди. Наравно, тешко је доћи до податка да ли постоји таква наредба, а вероватно и ако постоји она је дата усмено. У сваком случају могло би да се постави питање одговорности, и то возача који користи ротацију када то није оправдано, али и оних који су (ако су) то наредили.