Владан Петров

Владан Петров је рођен 4. јула 1975. у Смедереву. Основну школу и Гимназију, као и нижу музичку школу, завршио је с одличним успехом у Смедереву. На Правни факултет у Универзитета у Београду уписао се школске 1994/1995, Дипломиравши школске 1998/1999, са просечном оценом 9, 80. Магистарску тезу под насловом “Сукоб домова у дводоми систему” одбранио је са одликом 12. децембра 2002. године. Ова теза објављена је у издању Службеног гласника, маја 2004. године. Докторску дисертацију, под насловом “Енглески устав - природа и структура”, одбранио је са одликом, 30. новембра 2005. године. Ову дисертацију, под насловом “Енглески устав”, објавио је у издању Службеног гласника и Правног факултета у Београду, јула 2007. године

Чланци: