Уставни суд не сме да поступа по „упутству“ министра

Казали сте да УСС тек ствара ауторитет. На који начин?

  • Најкраће речено, исправним и правовременим одлучивањем, чак и у споровима са изразито политичком димензијом. Изреке одлука треба да буду праћене квалитетним образложењем, којим се Уставни суд „легитимише“ као орган који даје јасне смернице на путу изградње владавине права. Уставноправна наука, такође, има задатак да подстиче и опомиње Уставни суд. Ваљало би и темељно преиспитати и, у догледно време, изменити одредбе Устава које се односе на Уставни суд, јер садрже озбиљне слабости. Најзад, од значаја је и уставна култура у којој су Устав и уставна држава највише вредности.