Ремонт  по мери Устава

Прошлог децембра, после четири године од покретања поступка, Уставни суд је донео одлуку о неуставности најзначајнијих одредаба Статута АП Војводине. Одложивши објављивање одлуке у „Службеном гласнику РС“, Уставни суд је поклонио шест месеци надлежним органима да ускладе највиши правни акт Покрајине са Уставом. Од пре неколико дана на интернет страници Скупштине АПВ налази се радни текст „Нацрт Статута“. Текст је израдила Радна група коју је образовао надлежни одбор покрајинске скупштине. Да би овај текст заменио важећи Статут, неопходно је да буде усвојен према поступку који је предвиђен Уставом („Статут аутономне покрајине доноси њена скупштина, уз претходну сагласност Народне скупштине“ – члан 185. став 1 Устава) а прецизније уређен Статутом.