Правило је да се председник бира на период као и парламент

Треба имати бар две ствари на уму при одлучивању о трајању мандата председника наше скупштине. Прво, председник не располаже само овлашћењима председавајућег колегијалног органа, већ и самосталним овлашћењима која врши без претходне одлуке Народне скупштине (на пример расписује изборе за председника Републике и за одборнике; кад скупштина није у могућности да се састане, заједно са председником Републике и председником владе, одлучује о проглашењу ратног или ванредног стања). Друго, контролна функција скупштине не јача се скраћивањем мандата њеног председника, већ доследном употребом инструмената попут посланичких питања, интерпелација, анкетних комисија. Она зависи од свести посланика, поготово владајуће већине, да имају аутономију у односу на владу и да влада одговара њима, а не они њој.