Уставно питање и даље отворено

Обележје српске уставности садржано је у чињеници да је устав политички инструмент, а не инструмент ограничавања и усмеравања политике

„Уставно питање је и даље отворено. С једне стране су политичке снаге које бране важећи устав у сваком његовом делу, с друге, заговорници хитне промене Устава као нужног услова даљих европских интеграција Србије. Оба политичка чиниоца тренутно не уживају већу подршку бирачког тела. Владајуће политичке снаге, чију окосницу чини СНС, према Уставу имају амбивалентан однос, који сликовито изражавају речи председника владе упућене савременим „уставобранитељима“: „Нека узму Устав под мишку, па нека се прошетају Косовом, ако могу“. Такав однос према Уставу карактерише државе у којима је устав политички инструмент, а не инструмент ограничавања и усмеравања политике“, рекао је Петров