Да ли неуставност статута значи и крај покрајинске владе

„Сматрао сам да су кључне одредбе статута неуставне и да је требало ставити га ван снаге у целини. Кад су кључне одредбе оспореног правног акта неуставне поставља се питање чему опстанак читавог правног акта. С друге стране, нисам ни очекивао да ће Уставни суд прихватити такво моје становиште, које је, у извесном смислу, радикално, али и даље сматрам сасвим исправно. Очекивао сам компромисно поступање суда, и оно се огледа у томе што је надлежним органима дато време од шест месеци да неуставне одредбе усагласе са уставом”, истиче Петров.